Kompostera hushållsavfall

Om du tänker kompostera annat avfall än trädgårdsavfall ska detta anmälas till miljö- och byggnämnden. Du anmäler genom Mina sidor.

Under våren 2020 infördes sortering av matavfall genom systemet ”Gröna påsen”. Matavfall slängs i en särskild grön påse som sedan kastas tillsammans med övrigt hushållsavfall i sopkärlet. Genom optisk sortering vid Tekniska verken i Linköping sorteras sedan de gröna påsarna från övrigt hushållsavfall för att innehållet ska bli biogas. Här kan du läsa mer om Gröna påsen.

Det finns många fördelar med att kompostera organiskt köksavfall. Du får ett utmärkt jordförbättringsmedel till din trädgård samtidigt som mängden sopor minskar. Komposterar du på rätt sätt kan mängden hushållsavfall halveras.

Vilka krav finns?

Det finns vissa krav på hur komposten ska vara utformad. Den ska bland annat:

  • ha ett tätt lock så att inte regnvatten lakar ur komposten.
  • ha en tät i bottnen så att inte lakvatten kan tränga ut och förorena mark och vatten.
  • vara skadedjurssäker.
  • bestå av minst två fack/behållare som ska användas växelvis. När det ena facket/behållaren är fullt är det viktigt att komposten får stå i fred och mogna (detta för att oskadliggöra oönskade mikroorganismer).
  • ha tillräcklig lagringskapacitet
  • placeras på den egna fastigheten, minst fem meter från tomtgräns.