Farligt avfall

Felaktig hantering av farligt avfall kan utgöra en stor risk för skada på människa och miljö. Det är därför viktigt att inte blanda det med annat avfall utan att lämna in det separat till professionella avfallsmottagare. I Valdemarsviks kommun lämnar du som är privatperson ditt farliga avfall från hushållet på Valdemarsviks återvinningscentral på Bäckadalsgatan 4, eller till miljöbilen.

Några av de egenskaper som utmärker farligt avfall är att det kan var giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiskt, smittförande eller brandfarligt.

Allmänt om farligt avfall

De farligaste typerna av farligt avfall från hushållen:

 • Omärkta flaskor/burkar/lådor kan vara mycket farliga eftersom innehållet är okänt.
 • Gamla förbjudna bekämpningsmedel. Det finns många riktigt gamla bekämpningsmedel kvar hos hushåll. De kommer ofta fram i samband med utrensning vid bostadsförsäljning eller dödsbon.
 • Avfall som innehåller kvicksilver. Exempelvis termometrar, dörrklockor och elprodukter med knappcellsbatterier (innehåller kvicksilver).
 • Härdare som innehåller aminer och organiska peroxider.
 • Starka syror (till exempel 30%-ig saltsyra) och starka baser (exempelvis ammoniak).
 • Kalciumkarbid (för bekämpning av sorkar). Vid kontakt med vatten bildas genom en häftig reaktion acetylen som är en mycket brandfarlig gas.

De vanligaste typerna av farligt avfall som hamnar i soppåsen:

 • Sprayburkar med innehåll till exempel färg, lim och ugnsrengöring.
 • Lågenergilampor (innehåller kvicksilver).
 • Rengöringsmedel
 • Kasserade elprodukter med batteri (elavfall) som är så små att de utan svårighet får plats i soppåsen till exempel leksaker, telefoner, rakapparater, eltandborstar, spelande gratulationskort och armbandsur.
 • Småbatterier
 • Burkar och tuber med färg, lack och lim.

De farliga ämnena kan finnas i väldigt små mängder i olika produkter men sammantaget kan de göra stor skada om de hamnar fel. För att kunna ta hand om det farliga avfallet på rätt sätt krävs att det inte är blandat med annat hushållsavfall.

Miljöbilen

Till miljöbilen kan privatpersoner lämna mindre mängder farligt avfall från hushåll. Avfallet ska lämnas personligen och får inte ställas vid uppsamlingsplatsen.

Observera att tiderna gäller med reservation för viss förskjutning.

Turlista 2024: 3/5 och 23/8
09:00-09:30Gryt, Fyrudden
10:15-11:00Valdemarsvik, Kolplan
11:30-12:00Skeppsgården, tidigare affären
13:00-13:20Västertryserum, tidigare Nyborgs handel
13:40-14:10Gusum, Birgerssons affär
14:20 – 14:50Ringarum, Matöppet