Gröna påsen

Under våren 2020 inför Valdemarsviks kommun nya rutiner av matavfall från alla hushåll i kommunen. Gröna påsen gör det enkelt att sortera.

Nytt lagkrav om källsortering införs under 2021. I Valdemarsviks kommun inleds arbetet med att införa nya rutiner under våren 2020.

Från och med april ska matavfall kastas i en särskild grön påse som läggs inuti samma kärl som hushållssoporna. Soporna kommer att transporteras till Tekniska verken i Linköping, där de gröna påsarna genom optisk sortering avskiljs från övriga sopor. De gröna påsarnas innehåll blir sedan biogas.

Så går det till – från matavfall till biogas

Så går det till - från matavfall till biogas

Så hanteras Gröna påsen – film av Tekniska verken

Påsar delas ut eller hämtas

Vår entreprenör delar ut påsar och hållare till villor och mindre verksamheter under mars och april 2020. Hållaren kan monteras i diskbänksskåp eller liknande. Fastighetsägare till flerfamiljshus kommer få påsar levererade efter överenskommelse med oss.

Fritidshus och öboende

Alla fritidshus kommer få hållare och påsar under mars och april 2020. De som bor på öar kan hämta påsar på återvinningscentralen på Bäckadalsgatan i Valdemarsvik eller vid Medborgarservice nya lokaler i biblioteket i Valdemarsvik (från 1 april).

Dubbelknut – då faller inget ut

Det är viktigt att du inte överfyller påsen och att du knyter den med en dubbelknut. Då undviker du att påsen läcker avfall i tunnan eller i hanteringen vid Tekniska verken. Så här ska påsen knytas:

Viktigt att knyta dubbelknut - bilden visar hur du gör.

Detta slänger du i Gröna påsen

Detta slänger du inte i Gröna påsen