Latrin

Latrin från Söderköping, Åtvidaberg och Valdemarsviks kommuner ingår i ett kretslopp för jordbruket där växtnäringen återförs till åkermark. Latrin tas om hand genom våtkompostering.

Vilka krav ställs?

För att få en ren produkt som ska kunna spridas på åkermarken får kärlet bara innehålla latrin dvs. avföring och urin, samt toalettpapper. Ej plast, blöjor, tamponger, bindor och dylikt – paketera väl och lägg dem i soppåsen istället. Plastsäckar i latrinkärlet får inte användas. Om plast, sopor och andra främmande föremål läggs i latrinkärlet fungerar inte den biologiska behandlingen.

Viktigt att tänka på om du har latrin

  • Håll kärlen rena utanpå
  • Fyll inte kärlen helt. Ett latrinkärl får väga maximalt 15 kg.

Beställ utkörning och hämtning av latrinkärl

Latrinkärl beställs genom kommunens kundtjänst. Minst tre kärl per gång kan beställas. I avgiften ingår utkörning, samt hämtning och omhändertagande av latrinet. Leverans och hämtning utföres jämna veckor under perioden vecka 16 till och med vecka 38. Ett alternativ till kommunal hämtning av latrinet kan vara att själv ta omhand och kompostera latrinet. För detta krävs dock en ansökan till Miljö- och byggnämnden.