Hämtning av hushållsavfall

  • Villahushåll: varannan vecka
  • Flerfamiljshus, företag och verksamheter: en eller två gånger per vecka
  • Fritidsboende: varannan vecka under vecka 16 – 39.

Bra att tänka på som fastighetsägare

  • Placera kärlet i anslutning till sopbilens körväg och lättillgängligt för chauffören som hämtar ditt avfall.
  • Se till att dragvägen är fri från föremål.
  • Vänd handtaget på kärlet utåt vägen.

Hämtning av avfall under vintern

Under vintern behöver du som fastighetsägare säkerställa att:

  • marken där kärlet är placerat samt dragvägen är snö- och isfri
  • kärlets lock är fritt från snö
  • vägen till din fastighet är snöröjd och halkfri (gäller enskilda vägar)
  • det finnas möjlighet att vända med sopbilen i anslutning till hämtstället (gäller enskilda vägar). Om vägen är svårframkomlig, placera kärlet på annan plats under vintern men meddela vår kundtjänst var ditt kärl finns.

Kan inte ditt sopkärl tömmas vid ordinarie tillfälle, på grund av att det är oskottat runt kärlet eller att vägen inte varit framkomlig får du som fastighetsägare förvara avfallet till nästa ordinarie tillfälle. Räcker inte sopkärlet till får du kostnadsfritt ställa en extra säck bredvid. Märk säcken med abonnentnamn och adress. Behövs extra hämtning innan ordinarie hämtning kan detta beställas mot avgift hos vår kundtjänst. Vägen måste då vara farbar.