Tidsbegränsat bygglov för serveringsvagn med altandäck

Titanix Turne AB har ansökt om tidsbegränsat bygglov på fastigheten Valdemarsvik 3:1 för serveringsvagn med altandäck. Enligt ansökan ska det tidsbegränsade bygglovet gälla i tre år, under säsong mellan 30 april och den 30 september.

Serveringsvagnen och altandäcket kommer tas bort från platsen när säsongen är över.

Delar av serveringsvagnen kommer kläs in i trä för att smälta in i omgivningen.

Enligt ansökan är det tänkt att det främst ska serveras glass, våfflor och kaffe men även bjudas på underhållning.

Eventuella synpunkter ska ha inkommit till kommunen senast 2021-01-08.
Ärendet har hos kommunen diarienummer BYGG.2020.257.