Så ansöker du

Ta reda på vilka regler som gäller för din fastighet

Du kan ringa oss på telefon 0121-184 89 för att få veta vad som gäller för din fastighet. Vi har telefontid måndag, onsdag och fredag mellan 9.30 och 11.30.
Du kan även kontakta samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se för att begärsa vilken detaljplan som är gällande för din fastighet. Detaljplanen bekriver vilka bestämmelse som ska följas i bygglovet.
Kontrollera att att du har alla handlingar som krävs för ditt ärende. Mer information om vad ansökan ska innehålla.

Skicka in ansökan

Till blanketten

Mer information om ditt ärende kräver kontrollansvarig

Kom ihåg att ju tydligare handlingarna är, desto snabbare kan vi behandla din ansökan.