Anmälan

Vissa förändringar kräver inte bygglov men måste anmälas till kommunen, av säkerhetsskäl eller miljöskäl. För anmälan tas en avgift ut.

Anmälningsplikten gäller:

  • rivning av en huvudbyggnad utanför detaljplan
  • ändring av konstruktion och planlösning
  • när en bärande vägg ska förändras
  • när tillgängligheten till en byggnad förändras
  • installation av hiss, eldstad/rökkanal, vatten eller avlopp, eller ventilation i byggnad
  • förändringar som påverkar brandskyddet i en byggnad (utrymningsvägar, brandceller m.m.)
  • underhåll av en kulturskyddad byggnad eller anläggning
  • uppförande av privat vindkraftverk
  • vid byggnation enligt Attefallsreglerna

Till blankett för anmälan – Valdemarsviks kommun