Marklov för iordningställande av yta för matvagnar/foodtrucks.

Valdemarsviks kommun har ansökt om marklov för iordningställande av yta för matvagnar/foodtrucks på fastigheten Valdemarsvik 3:1.

Enligt ansökan kommer ytan att iordningställas och asfalteras. Det är tänkt att platserna ska användas under en dag och det ska inte vara tillåtet att stå kvar över dygn.

Eventuella synpunkter ska ha inkommit till kommunen senast 2021-01-11.

Diarienummer hos kommunen BYGG.2020.292.