EU-projekt: REACH

REACH är ett projekt som vänder sig till dig som är mellan 15-24 år och av olika anledningar har en utmaning i att nå studier eller arbete. Kanske är du född i ett annat land och har flyttat till Sverige? Kanske är du född i Sverige men har andra utmaningar inför arbete och studier?

Projektet syftar till att stärka dina förutsättningar, din förmåga och din motivation till att påbörja en utbildning, återgå till utbildning, eller komma in på arbetsmarknaden. Målet är att du ska nå en varaktig etablering på arbetsmarknaden.

Projektet finansieras helt av Europeiska socialfonden, ESF, och huvudprojektägare är Region Östergötland. I Östergötland finns det 6 olika delprojekt.

Tre fokusområden

Här i Valdemarsvik kommer vi att fokusera på dessa tre områden:

  • 10:e skolåret – för dig som är mellan 15-16 år. Vi vill erbjuda fler elever att kunna gå ett tionde skolår. Att ge de elever som behöver en anpassad studietid för att vara så redo som möjligt för gymnasiet. Eleverna som ingår läser mot betyg och kan kombinera det med praktik eller annan sysselsättning.
  • Utveckling av det kommunala aktivitetsansvaret – för dig som är mellan 16-19 år. Om du av olika anledningar inte går på gymnasiet omfattas du av det kommunala aktivitetsansvaret. Det finns ett upparbetat arbetssätt sedan tidigare som vi kommer utveckla vidare under projektet.
  • Insatser för dig mellan 20-24 år. För den här åldersgruppen finns idag ingen som har ett utpekat ansvar samtidigt som vi ser att behovet av stöd kan vara stort.

Vi utgår från dig

Inom alla tre områden kommer vi till exempel erbjuda studie- och yrkesvägledning i olika former, studiebesök på skolor och företag, arbetsmarknadskunskap, samhällskunskap/-orientering och motiverande samtal.

Vi kommer arbeta enligt Tjänstedesign. Det innebär att vi utgår från individen och de behov just du har. Allt för att de insatser som vi gör ska vara det som efterfrågas av dig som ska ta del av dem. Vi kommer också att ha en nära samverkan med Arbetsförmedlingen i det här viktiga arbetet.