EU-projekt: Garden of possibilities

Möjligheternas Trädgård (Garden of Possibilities) var ett EU-projekt som syftade till att bygga upp en trädgård. Målgruppen var långtidsarbetslösa med risk för livslång utslagning.

Målet med projektet var att förhindra och bryta social utslagning genom att ge målgruppen nya kompetenser och nya möjligheter på arbetsmarknaden och i samhället i allmänhet. Målet skulle uppnås genom trädgårdsarbete, kompetensutveckling, individuellt stöd och praktiskt arbete.

Genom att delta i projektet fick deltagarna förbereda sig för sysselsättning eller utbildning och därmed en bättre levnadssituation. I projektet ingick att ge varje deltagare en individuell kartläggning för att klargöra deltagarens dåvarande situation och därefter upprättades en plan med konkreta mål.

Om projektet

I praktiken fick deltagarna arbeta med att bygga upp trädgården samt ansvara för odling av blommor och grönsaker. Möjligheten och utmaningen var att inkludera människor som riskerade att hamna i socialt utanförskap. Projektet syftade till att öka den sociala sammanhållningen, den sociala tryggheten och ge lika möjligheter.

  • Lead partner: Emmaus Åland
  • Projektpartner: Valdemarsviks kommun
  • Associerade partner: Region Östergötland och Försäkringskassan
  • Finansiering: Interreg Central Baltic och Valdemarsviks kommun

https://www.emmaus.ax/emmaus-stadsodling