EU-projekt: Försteg – Grön Rehabilitering

Drömmer du om att komma igång i arbetslivet eller börja studera? Kanske behöver du stöd för att nå dina mål? Då kan EU-projektet Försteg Grön rehabilitering vara något för dig. Här får du möjligheten att känna gemenskap, vara efterfrågad och utvecklas i din takt tillsammans med oss.

Inom Försteg Grön rehabilitering får du:

  • Delta i en verksamhet under arbetsliknande förhållanden.
  • Stöd i att skapa vardagsrutiner som är kopplade till arbetslivet.
  • Nära handledning och vägledning anpassat utifrån dina behov,
    förutsättningar och önskemål.

Verksamheten är förlagd till Möjligheternas Trädgård där vi bland annat arbetar med odling. Vi har också ett samarbete med en hästgård där vi utför diverse sysslor som är kopplade till gården. I verksamheten ingår också hälsofrämjande aktiviteter med fokus på dig och din personliga utveckling.

Vill du delta i Försteg Grön Rehabilitering?

Din handläggare kan då kontakta våra kontaktpersoner. Kontaktuppgifter finns under rubriken Kontakt på denna sida.

Frågor och svar

Detta är ett EU-projekt med namnet Försteg som pågår till december 2022 med eventuell förlängning till april 2023. Projektet finansieras av EU och deltagande kommuner. Projektägare är Samordningsförbundet Östra Östergötland.

Försteg vänder sig till dig som är mellan 16-64 år både män, kvinnor och icke binära personer. Försteg kan vara ett första steg för dig att hitta din väg framåt. Du får hjälp och stöttning på din resa av handledare och arbetsterapeut. Ni kan tillsammans hitta dina styrkor och mindre starka sidor för att sedan stärka upp och hjälpa dig framåt i det som just du behöver stöttning med.

Medverkar gör Söderköpings och Valdemarsviks kommuner.

Syftet med projektet är att individen ska närma sig arbete eller studier och samtidigt få möjlighet att stärka sin självkänsla och mående.

Grön rehabilitering – så här jobbar vi!