Ringarums skola

Välkommen till Ringarums skola – Vi är den lilla skolan med de stora förutsättningarna! Här går elever från förskoleklass till och med årskurs 6.

På skola möter man kompetenta pedagoger som trivs tillsammans och med alla härliga elever. Skolans viktigaste personer, våra elever får här möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt efter egna förutsättningar i en trygg och positiv miljö.

Småskaligheten ger bland mycket annat goda förutsättningar för samarbete över klassgränser, arbete i mindre grupper samt trygghet och samspel mellan hela skolans personal och elever samt föräldrar.

Skolans geografiska läge mitt i det lilla samhället Ringarum med kyrka och hästhage som närmsta granne ger möjlighet till att använda naturen både som plats för undervisning och som en naturlig del av undervisningen.

Skolan har ett fantastiskt fint uteklassrum som känns unikt i sitt slag! Här finns möjlighet till spontana större och mindre samlingar, utelektioner samt möjlighet att sitta utomhus och njuta av sin lunch för både elever och personal.

Här möts du av elever som tar hand om varandra och där både elever och vuxna respekterar varandra och känner sig stolta över sin fina skola.

Välkommen till oss!