Lovisebergs förskola

Lovisebergs förskola har grupper med barn i åldrarna 1-5 år för att främja lärande och utveckling genom samspel och empati. Vi följer läroplanen och fokuserar på lärande, där leken spelar en viktig roll för att befästa kunskap och främja kreativitet. Vi tror på tvärvetenskaplig undervisning för att hjälpa barnen att förstå sammanhang och skapa trygghet för deras lärande.

Vi värdesätter barnens inflytande och lyssnar på deras tankar och åsikter. Genom att kombinera barnens perspektiv med vuxnas erfarenhet och respekt skapar vi en bra miljö för verksamheten. Vi använder läromedel som inspirerar till värdegrundsarbete och livskunskap för att främja barnens sociala och emotionella utveckling. Beroende på ålder arbetar vi antingen med Musselina för de yngre barnen eller Vännerna i Kungaskogen för de äldre. Livskunskap genomsyrar hela verksamheten utifrån personalens förhållningssätt.

Förskolan har tillgång till fantastiska lärmiljöer i närområdet, vilket ger barnen möjligheter att koppla sitt lärande till att utforska naturens fenomen.

På Lovisebergs förskola möter du välutbildade och engagerade pedagoger. Vi ser föräldrarna som viktiga samarbetspartners och tror att alla har en ambition och vilja att vara delaktiga. Vi välkomnar alla föräldrar att vara med och engagera sig i verksamheten.

Vi fortsätter att arbeta för att förbättra oss genom att identifiera områden där vi kan bli bättre, uppmärksamma våra framgångar och dela goda exempel med andra förskolor inom kommunen. Varje år utvecklar vi en plan för vad vi vill uppnå framåt.