Stöd i skolan

Stöd i skolan

Om det finns en risk för att en elev inte når målen i skolan har eleven rätt till stöd. Det finns flera olika sorters stöd. Läraren kan ge stöd i undervisningen i form av extra anpassningar. Ibland behövs utredningar för att ta reda på vad problemen beror på samt ett åtgärdsprogram och då kan elevhälsan involveras via rektor. Det finns också specialpedagogiskt stöd för elever som behöver det. Det finns både elevhälsa på varje skola och en samlad elevhälsa som är gemensam för alla kommunens grundskolor. Syftet med att ge stöd i skolan är att eleverna ska nå målen med sin utbildning.