Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Boende & Miljö / Vatten & Avlopp

Vatten & Avlopp

Dricksvatten

I Valdemarsvik är ungefär 6 000 av kommunens cirka 8 000 invånare anslutna till kommunalt
vatten och avlopp.

Förutom i tätorten Valdemarsvik finns kommunala vattenverk och avloppsreningsverk i Gusum, Gryt och Västertryserum. Även i Skeppsgården finns det ett kommunalt vattenverk.

Totalt finns i kommunen inte mindre än 13,6 mil dricksvattenledningar och 11,4 mil spillvattenledningar. Dessutom finns det ungefär 4,4 mil dagvattenledningar.

En genomsnittlig svensk använder cirka 215 liter vatten per dag och en normal-familj förbrukar
140 – 180 kubikmeter vatten på ett år.

Vatten till pool

Om du behöver fylla din pool med vatten, beställ vattenleverans av något företag som utför den tjänsten. Du får inte fylla din pool via det kommunala vattenledningsnätet. Räddningstjänsten levererar inte vatten till pooler.

Information rörande källaröversvämningar

Till höger under information finns pdf dokument som beskriver din VA anläggning och dess funktion och tips på hur du kan förbättra skyddet mot översvämning.

PDF filen heter ”källaröversvämningsinformation”

Samråd av VA-plan

Valdemarsviks kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan för kommunen. Förslaget var utställt för samråd under tiden 2016-04-25 och 2016-06-30. För att ta del av förslaget till VA-plan klickar du här.

Anmälan om anslutning till det allmänna vatten och avloppsnätet  

Information om anslutning till det allmänna vatten och avloppsnätet finns i länk i fältet till höger. Där hittar du också blankett för servisanmälan.

Information om vattenmätarplats finns i länk i fältet till höger.

VA-taxa

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-25 om ny VA-taxa.
Du kan ta del av den nya taxan genom att klicka på länken i fältet till höger.

Allmänna bestämmelser (ABVA)

Kommunfullmäktige beslutade 2008-11-24 om antagande av nya ABVA, som är bestämmelser för användande av Valdemarsviks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Du kan läsa bestämmelserna genom att klicka på länken i fältet till höger.

Felanmälan

Vid fel på kommunens vatten och avfallsledningar mm kan anmälan under kontorstid göras via Valdemarsviks kommuns växel, tel 0123-191 00. Efter kontorstid kan anmälan göras till SOS Alarm, tel 011-14 96 40.

Sidan uppdaterad den 12 februari 2018 Skicka kommentar

Kontakt

 • Kundtjänst VA/Renhållning Telefon 020-23 30 22

  Telefontid:
  mån-fre kl. 10:00-11:30, 13:00-14:00

 • -----------------------------------------
 • VA- och renhållningschef Claes Boman Telefon 0123-191 49
 • Drifttekniker Magnus Broström Mobil 070-667 31 27
 • Drifttekniker Anders Krigsman Mobil 070-349 41 89
 • Drifttekniker Roger Andersson Mobil 070-349 41 84
 • Drifttekniker Daniel Johansson Mobil 076-104 92 23
 • Arbetsledare ledningsnät Per-Åke Johansson Telefon 0123 - 192 83

Information

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: