Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Boende & Miljö / Vatten & Avlopp

Vatten & Avlopp

Dricksvatten

I Valdemarsvik är ungefär 6 000 av kommunens cirka 8 000 invånare anslutna till kommunalt
vatten och avlopp.

Förutom i tätorten Valdemarsvik finns kommunala vattenverk och avloppsreningsverk i Gusum, Gryt och Västertryserum. Även i Skeppsgården finns det ett kommunalt vattenverk.

Totalt finns i kommunen inte mindre än 13,6 mil dricksvattenledningar och 11,4 mil spillvattenledningar. Dessutom finns det ungefär 4,4 mil dagvattenledningar.

En genomsnittlig svensk använder cirka 215 liter vatten per dag och en normal-familj förbrukar
140 – 180 kubikmeter vatten på ett år.

Felanmälan

Vid fel på kommunens vatten och avfallsledningar mm kan anmälan under kontorstid göras via Valdemarsviks kommuns växel, tel 0123-191 00. Efter kontorstid kan anmälan göras till SOS Alarm, tel 011-14 96 40.

 

Vatten till pool

Om du behöver fylla din pool med vatten, beställ vattenleverans av något företag som utför den tjänsten. Du får inte fylla din pool via det kommunala vattenledningsnätet. Räddningstjänsten levererar inte vatten till pooler.

Information rörande källaröversvämningar

Till höger under information finns pdf dokument som beskriver din VA anläggning och dess funktion och tips på hur du kan förbättra skyddet mot översvämning.

PDF filen heter ”källaröversvämningsinformation”

Anmälan om anslutning till det allmänna vatten och avloppsnätet  

Information om anslutning till det allmänna vatten och avloppsnätet finns i länk i fältet till höger. Där hittar du också blankett för servisanmälan.

Information om vattenmätarplats finns i länk i fältet till höger.

VA-taxa

Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-29 om en höjning av brukningsavgifterna i VA-taxan.

Det nya avgiftsbladet finns i fältet till höger.

Brukningsavgifterna för vatten och avlopp höjs från och med 1 mars 2018 med i snitt 2,5%. Avgifterna har inte följt med de senaste 4 årens höjningar av löner, kemikalier mm samt under hösten 2017 blev ett 20-tal källare översvämmade som ger ökade kostnader för VA-enheten.

Höjningen innebär för en genomsnittsvilla som förbrukar 150 m3 vatten per år och är ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten att den årliga avgiften höjs från 7115 kronor till 7592 kronor. Det vill säga en höjning med 477 kronor per år.

För ett flerfamiljshus med 15 lägenheter blir höjningen 2540 kronor eller 170 kronor per lägenhet och år.

Allmänna bestämmelser (ABVA)

Kommunfullmäktige beslutade 2008-11-24 om antagande av nya ABVA, som är bestämmelser för användande av Valdemarsviks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Du kan läsa bestämmelserna genom att klicka på länken i fältet till höger.


 

Sidan uppdaterad den 1 april 2019 Skicka kommentar

Kontakt

 • Kundtjänst VA/Renhållning Telefon 020-23 30 22

  Telefontid:
  mån-fre kl. 10:00-11:30, 13:00-14:00

 • -----------------------------------------
 • VA- och renhållningschef Claes Boman Telefon 0123-191 49
 • Drifttekniker Magnus Broström Mobil 070-667 31 27
 • Drifttekniker Anders Krigsman Mobil 070-349 41 89
 • Drifttekniker Roger Andersson Mobil 070-349 41 84
 • Drifttekniker Daniel Johansson Mobil 076-104 92 23
 • Arbetsledare ledningsnät Per-Åke Johansson Telefon 0123 - 192 83

Information

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: