Förvaltarfrihetsbevis

Ett förvaltarfrihetsbevis är ett bevis på att du inte har en förvaltare. Ett sådant bevis kan du behöva om du ansöker om tillstånd från vissa myndigheter. Om du är folkbokförd i Valdemarsviks kommun ska du ansöka om ett sådant bevis hos överförmyndaren i Valdemarsvik.

Beviset kan du behöva när du bland annat ska ha ett trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, driva uthyrningsrörelse, bli fastighetsmäklare eller advokat. Beviset kan även användas om du ska vara ansvarig utgivare av periodisk skrift.

Förvaltarfrihetsbeviset skickas ut utan avgift.