Kultur- och hälsoslingan

Inom ramen för folkhälsoarbetet har kommunen utvecklat en kultur- och hälsoslinga. Slingan är 3,5 km lång och går genom Valdemarsviks centralort. En del av slingan är lättillgänglig och anpassad för dig som exempelvis går med barnvagn eller har en funktionsvariation. För den som önskar kan banan utökas med en del som genomförs i mer svårtillgänglig terräng med nivåskillnader och skogsvägar.

Syftet med slingan är att inspirera till en hälsosammare livsstil och samtidigt fylla på med kunskap om hälsa och lokal kulturhistoria.

Det finns nio faktaskyltar längs sträckan. Slingans sträcka och skyltarnas placering finns utmärkta på en karta vilken finns att hämta på turistbyrån, vårdcentralen och Valdemarsviks Sparbank alternativt laddas ner här på kommunens hemsida. För att tydliggöra vägen finns det gröna markeringar på lyktstolpar och träd.

Kultur och hälsoslinga uppdat 18/74f