InfoMentor Förskola

Dessa funktioner finns i InfoMentor

  • Frånvaro – i denna box kan vårdnadshavaren rapportera frånvaro för idag eller i morgon samt lägga till en kommentar. Tänk på att inte skriva orsak till sjukdom med anledning av GDPR.
  • Information – här visas de filer och länkar som förskolan har publicerat.
  • Kalender – här finns förskolans kalender med information om exempelvis planeringsdagar och olika aktiviteter.
  • Kontaktlista – här finns personal- och klasslistan med kontaktuppgifter och möjlighet att skicka e-post. Vårdnadshavaren kan själv ställa in vilka kontaktuppgifter som ska synas.
  • Portfolio – här samlar förskolans pedagoger barnets bilder och dokumentation.
  • Tidslinje – här berättar förskolan vad som händer under dagarna, fungerar precis som en blogg.
  • Tidsregistrering – här kan vårdnadshavaren registrera, se och ändra de tider barnet ska vara på förskolan samt lägga till en kommentar och även se om personalen på förskolan skrivit en kommentar.
  • Utvecklingssamtal – denna box visas enbart när det finns bokningsbara tider för utvecklingssamtal. När man har bokat en tid så visas den direkt på startsidan. Men det går även att gå in i boxen för att se, ändra eller avboka en bokad tid.