Ringarums skola

I Ringarums skola går runt hundra elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Vi har organiserat undervisningen på skolan utifrån uppdrag i skollag och läroplan. Det kan handla om undervisningstid, innehåll och kunskapskrav i olika ämnen. Förskoleklass och fritidshem har egna kapitel i läroplanen.

Undervisningen på skolan sker dels årskursvis, dels också över klassgränser där vi ser att det är möjligt utifrån elevgrupp, ämnen och aktiviteter. Klasserna är små och det möjliggör flexibilitet i undervisningen. Vi har hög behörighet bland våra lärare/pedagoger.

Det som utmärker vår skola är det lilla elevunderlaget. Vi tar gärna emot flera elever! Flexibilitet, samsyn och ett lösningsfokuserat arbetssätt är ord som väl beskriver hur vi jobbar. Om vi skulle välja ett ord skulle det bli samsyn, d v s samsyn kring eleven. Rektor och personal har en hög ambition och vi är stolta över skolans verksamhet och eleverna. Det innebär inte att vi aldrig har några problem med bristande motivation, mobbning och annat. För det förekommer även hos oss. Men vi löser det. Gör vi inte det, tar vi hjälp av andra professioner och av er föräldrar så klart.

Mitt i ”Bullerbyn”

Ringarums skola är en riktig Bullerbyskola. Den ligger mitt i byn, har kyrkan som närmsta granne och den är röd med vita knutar. Den kanske inte alltid uppfyller kraven för modern pedagogik, men är väldigt trivsam. Positivt är också att folkbiblioteket samsas med skolbiblioteket mitt i skolan. I kollegiet blandas yngre och lite mer erfarna personer. Det är gynnsamt med en blandning av åldrar, män och kvinnor. Skolan ska spegla samhället i övrigt. Dessvärre har vi i nuläget inte några nyanlända elever på skolan. Det vill vi gärna ha!

Föräldrar är vår viktigaste samarbetspartner. Vi försöker att förmedla hur vi jobbar med era barn i skolan så att vi kan hjälpas åt på bästa sätt. Det sämsta som kan hända utifrån ett barnperspektiv är att skola och hem inte är överens. Sedan kan vi förstås ha olika åsikter, men det underlättar om vi kan vara överens om barnen i skolan. Undrar ni över varför vi gör si eller så i skolan, vill vi att ni hör er.

Vi har en lärplattform också, InfoMentor. Där försöker vi lägga ut sådant som är bra för er föräldrar att ha koll på. Där hittar du också ditt barns omdömen mm.

Du som förälder är alltid välkommen att besöka oss på skolan!

Ringarums skola