Lovisebergs förskola

Lovisebergs förskola har framförallt grupper med 1-5 års perspektiv. På det sättet kan barnen lära av varandra, vara förebilder både i lärandet och i att utveckla och underhålla den empatiska förmågan.

Förskolan har ett tydligt uppdrag i att ge omsorg samt främja utveckling och lärande.  Läroplanen i förskolan är det som styr vårt arbete. Där är det ett större fokus på lärande, vilket är väldigt spännande. Barn har en stor kapacitet att lära sig i den ålder då de är på förskolan. Vi ser leken som ett sätt för barn att befästa kunskap och att använda sin tid på ett kreativt sätt. Förskolepedagogikens fantastiska värld är den tvärvetenskapliga. Vi tror att det är bra för barn att förstå saker i sitt sammanhang, hur saker hänger ihop. Det gör att barnen kan bli trygga och gå långt i sitt lärande.

Barnen ska ha inflytande, vi ska lyssna på hur de tänker och vi ska ta hänsyn till dem. Lägger vi ihop det med vuxnas erfarenhet och kunskap och att man har respekt för varandra så blir verksamheten bra. Vi har läromedel som vi följer som är en inspiration till värdegrundsarbetet som vi kallar livskunskap. Det ger barnen möjlighet att utvecklas socialt och emotionellt. De yngre barnen möter i sin livskunskap Musselina när de arbetar i grupper tillsammans. De äldre barnen utgår från ett material som heter Vännerna i Kungaskogen. Alla barn får stunder då de fokuserar på just livskunskap, samtidigt som det genomsyrar verksamheten under hela dagen utifrån personalens förhållningssätt.

Förskolan har fantastiska lärmiljöer i närområdet, vilket ger barnen goda pedagogiska möjligheter att koppla samman sitt lärande med att upptäcka fenomen ute i naturen.

På Lovisebergs förskola möter man välutbildade pedagoger som är ambitiösa och engagerade i sitt arbete. Vi ser att du som  förälder också är viktig för förskolan. Vi tror att alla föräldrar har en ambition och en vilja att vara delaktiga. Här vill vi att alla föräldrar ska vara med.

Vi har ett pågående arbete för att hitta vad vi behöver göra bättre, se vad vi gör bra idag, dela goda exempel på hur vi kan arbeta mellan alla kommunens förskolor, och gör varje år en plan för vad vi vill utveckla.