Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Boende & Miljö / Bo & Bygga / Strandskydd

Strandskydd

Strand

Strandskydd gäller inom 100-300 meter vid Östersjön och inom 100 meter från insjöar och åar. Om fastigheten ligger inom strandskyddsområde får i princip inga ingrepp, anordningar eller byggen göras utan dispens från strandskyddet. Dispens från strandskyddet ansöker man om med blankett i högerkolumnen.


 

Sidan uppdaterad den 28 februari 2011 Skicka kommentar

Kontakt

  • Plan- och Byggchef Aline Eriksson Telefon 0123-193 06

Blanketter

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: