Beställning av utkörning och hämtning av latrinkärl

Utkörning och hämtning av latrinkärl

Utkörning/hämtning sker under jämna veckor under perioden v 16 till och med v 38.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Hämtning av kärl

   
 •  
 •  
 • Beställning av nya kärl

   
 •  
 •