Kompostera latrin

Det finns olika sätt att omhänderta latrin. Antingen kan du beställa hämtning via kommunens kundtjänst eller så kan du själv kompostera latrinen. Att kompostera är fördelaktigt på många sätt. Du får bland annat ett utmärkt gödningsmedel till trädgården och avfallet behöver inte transporteras långa sträckor.

För att kompostera latrin ska en anmälan göras till miljö- och byggnämnden genom våra e-tjänster.

Latrinkärl beställs genom kommunens kundtjänst. Minst tre kärl per gång kan beställas. I avgiften ingår utkörning, samt hämtning och omhändertagande av latrinet. Leverans och hämtning utföres jämna veckor under perioden vecka 16 till och med vecka 38. Ett alternativ till kommunal hämtning av latrinet kan vara att själv ta omhand och kompostera latrinet. För detta krävs dock en ansökan till Miljö- och byggnämnden.