Fixartjänst

Valdemarsviks kommun erbjuder gratis fixartjänst till äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Syftet med tjänsten är att förebygga fallskador och olyckor i hemmet genom att erbjuda hjälp med vardagssysslor.

Fixartjänsten är kostnadsfri men du står själv för eventuella materialkostnader och ansvarar också för att eventuellt material finns på plats vid tidpunkten för bokad fixartjänst.

Vem utför fixartjänsten?

Fixartjänsten utförs av personal med kommunalt ID-kort. Fixartjänst har tystnadsplikt. När du anlitar fixartjänst ska du känna dig trygg.

Hur bokar jag fixartjänst?

Se kontaktuppgifter i högra spalten. När du tar kontakt får du besked om när tjänsten kan utföras.