Tillståndstyper

Ett serveringstillstånd avser försäljning av alkoholdrycker för förtäring på ett bestämt ställe. Tillstånd som kan meddelas:

  • Stadigvarande till allmänheten
  • Stadigvarande till slutna sällskap
  • Cateringstillstånd till slutna sällskap (cateringverksamhet skall ha eget kök för tillredning av mat)
  • Gemensamt serveringsutrymme (kan sökas av flera krögare med eget serveringstillstånd för gemensam yta)
  • Tillfälligt till allmänheten
  • Tillfälligt till slutna sällskap
  • Pausservering
  • Trafikservering
  • Provsmakning