Avgifter 2023

Kommunen har enligt alkohollagen rätt att ta ut avgifter för prövningen av serveringstillstånd och tillsyn av alkohollagen. Ansökningsavgiften återbetalas inte vid avslag utan är till för att täcka kommunens kostnader vid handläggningen av ärendet.

Sökanden debiteras enligt följande:

Stadigvarande serveringstillstånd

Ny ansökan stadigvarande tillstånd till allmänheten inklusive ett kunskapsprov 10 050 kr
Cateringtillstånd till slutna sällskap, inklusive ett kunskapsprov 10 050 kr
Stadigvarande provsmakningstillstånd till allmänheten för partihandlare/utställare, inklusive ett kunskapsprov 10 050 kr
Ändrade ägarförhållande, ändring av en eller flera styrelseledamöter, firmatecknare, VD, platschef eller liknande personer, inklusive ett kunskapsprov 3 500 kr
Ny ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inom tre månader från avslagsbeslut som enbart grundar sig på tre underkända prov 5 000 kr
Gemensamt serveringsutrymme 5 000 kr
Tillkommande tillståndshavare (tre eller fler) 1 000 kr
Stadigvarande ändring i tillstånd 4 500 kr
Stadigvarande ändring utökad serveringstid 1 500 kr

Avgifter för tillsyn stadigvarande serveringstillstånd

Årlig fast tillsynsavgift stadigvarande serveringstillstånd 2 500 kr
Avgift för tillsyn av folkölsförsäljning debiteras efter genomförd tillsyn i butik 1 550 kr
Förseningsavgift restaurangrapport 1 000 kr

Tillfälliga tillstånd

Tillfällig ändring ändring i serveringstillstånd 1 500 kr
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten/provsmakning 4 500 kr
För varje ytterligare dag 1 000 kr
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 1 000 kr
För varje ytterligare dag 350 kr

Avgift för kunskapsprov

Kunskapsprov.
Avgiften avser omprov vid ansökan om serveringstillstånd (samtliga tillståndstyper) och för prov som utförs vid avsaknad av person med kunskaper i alkohollagen i verksamheten
1 500 kr
Utebli från kunskapsprov utan avanmälan 1 000 kr

Rörlig tillsynsavgift beräknad på årsomsättning av alkoholdrycker i SEK

0- 25 000 kr 0 kr
25 001 – 125 000 kr 1 100 kr
125 001 – 250 000 kr 2 250 kr
250 001- 500 000 kr 3 350 kr
500 001 – 1 000 000 kr 6 150 kr
1 000 001 – 2 000 000 kr 8 350 kr
2 000 001 – 3 000 000 kr 10 600 kr
3 000 001 – 4 000 000 kr 12 800 kr
4 000 001 – 5 000 000 kr 15 050 kr
5 000 001 – 16 150 kr