Kunskapsprov

Kunskapsprovet är framtaget av Folkhälsomyndigheten. Provet är webbaserat och det genomförs hos kommunen. Provet består av fyra områden:

  1. Alkoholpolitik
  2. Bestämmelser om servering
  3. Bestämmelser om tillsyn
  4. Bestämmelser om mat och utrustning.

Prov som avser ansökan om tillstånd för stadigvarande servering till allmänheten och för stadigvarande cateringverksamhet för slutna sällskap består av 60 frågor.

Prov vid ansökan om tillstånd för tillfällig servering till allmänheten och för stadigvarande servering till slutna sällskap består av 44 frågor.

Prov vid ansökan om servering till tillfällig servering till slutna sällskap består av 28 frågor.

Kunskapsprov vid pausservering och tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker består av 28 frågor och omfattar punkterna 1-3 enligt ovan.

För godkänt resultat måste den sökande uppnå minst 75 procent rätta svar inom varje område som ingår i provet.

Tiden för ett skriftligt prov är högst 90 minuter. Tiden för ett muntligt prov är högst 120 minuter (ett prov får avläggas muntligen om sökanden inte behärskar något av de språk som proven tillhandahålls på eller kan styrka påtagliga läs- och skrivsvårigheter)

Hjälpmedel är inte tillåtna under provet.

Den som ansöker om tillstånd och ska utföra provet ska legitimera sig vid provtillfället.

Sökanden ska ges möjlighet till två omprov. Vilket innebär att efter tre genomförda icke godkända prov kommer ansökan att avslås. Ansökningsavgiften återbetalas ej. Avgift för omprov är 1.500 kr.