Avgifter 2022

Kommunen har enligt alkohollagen rätt att ta ut avgifter för prövningen av serveringstillstånd och tillsyn av alkohollagen. Ansökningsavgiften återbetalas inte vid avslag utan är till för att täcka kommunens kostnader vid handläggningen av ärendet.

Sökanden debiteras enligt följande:

Nyansökan stadigvarande tillstånd 9 950 kr
Ändring i befintligt tillstånd 4 500 kr
Tillfälligt utvidgat tillstånd 1 550 kr
Tillfälligt tillstånd till allmänheten 4 600 kr
Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap 1 100 kr

Avgifter för tillsyn

Fast årlig avgift serveringstillstånd 2 500 kr
Fast årlig avgift folköl 1 600 kr

Rörlig avgift enligt omsättning alkohol

0- 25 000 kr 0 kr
25 001 – 125 000 kr 1 200 kr
125 001 – 250 000 kr 2 300 kr
250 001- 500 000 kr 3 400 kr
500 001 – 1 000 000 kr 6 150 kr
1 000 001 – 2 000 000 kr 8 400 kr
2 000 001 – 3 000 000 kr 10 700 kr
3 000 001 – 4 000 000 kr 12 850 kr
4 000 001 – 5 000 000 kr 15 150 kr
5 000 001 – 16 250 kr