Hämtning av grovavfall

Kan du inte själv lämna ditt grovavfall vid Valdemarsviks återvinningscentral kan du beställa hämtning av grovavfall genom vår kundtjänst. Beställning behöver du göra senast fredag veckan innan aktuell hämtningsvecka (se hämtningsschemat nedan).

Du beställer hämtning av grovavfall i vårt beställningsformulär. Du kan också ringa vår kundtjänst.

Du som bor i flerfamiljsfastighet kan fråga din hyresvärd vad som gäller för den fastighet du bor i.

Hushåll/områdeHämtning
Fastigheter vid västra sidan av E22 samt Gryts tätort*Under vecka 7, 21 och 41
Fritidsfastigheter vid västra sidan av E22 samt Gryts tätort*Under vecka 21
Fastigheter vid östra sidan av E22 utom Gryts tätort*Under vecka 8, 22, och 42
Fritidsfastigheter vid östra sidan av E22 utom Gryts tätort*Under vecka 22
Ö-boende (lämning av grovavfall i Fyruddens hamn och vid Breviksnäs brygga till bemannat hämtningsfordon)Fyrudden: Lördag, vecka 24 och 30 mellan kl 10-13 Breviksnäs: Lördag, vecka 28 mellan kl 10-13

* Gryts tätort = Alla fastigheter som ligger utmed väg 212 (Grytsvägen) efter avfarten mot Breviksnäs. Alla fastigheter runt kyrkan, fd affären och skolan. Alla fastigheter ner mot Gryts brygga. Alla fastigheter inom Snäckevarpsområdet. Alla fastigheter mot och på Ekön samt alla fastigheter mot och på Fyrudden.

Tänk på detta när du får ditt grovavfall hämtat

  • Maximalt 6 kolli som väger maximalt 15 kg vardera får lämnas per hämtningstillfälle.
  • Brännbart grovavfall packas i säck eller annat emballage. Märk förpackningen ”brännbart grovavfall”. Förpackningen får vara maximalt 1,2 meter hög.
  • El-avfall lämnas löst och synligt

Ställ ut grovavfallet vid vägen senast kl 07.00 måndag i hämtningsveckan. Hämtning sker successivt under veckan. Ö-boende lämnar avfallet i Fyruddens hamn eller vid Breviksnäs brygga till bemannat hämtningsfordon.