Avgift för företag

Verksamheter i kommunen kan lämna mindre mängder sorterat avfall på återvinningscentralen, men får då betala en avgift. Betalning hanteras genom ett kupongsystem. Kuponger finns på Återvinningscentralen och betalning sker genom fakturering.

Verksamheter får inte lämna farligt avfall. Avlämning av större volymer avfall kan ske efter överenskommelse och mot särskild avgift. Vid avlämning av avfall med producentansvar samt metallskrot utgår ingen avgift.

Avfallskuponger (max 3 kbm/kupong)Avgift, exkl moms
1 besök421 kr
5 besök1 730 kr