Utegym

I Valdemarsviks kommun finns det fem utomhusgym. I gymmen kan du träna kroppen på ett enkelt och roligt sätt. På varje station finns det instruktioner för hur övningen ska genomföras och vilka effekter den ger din kropp. Träning sker dock under eget ansvar. Här finns det utegym idag (klicka på platserna för karta):

Det är kommunens Arbetsmarknadsenhet som tillverkat utegymmen som en del i Valdemarsviks folkhälsoarbete. Arbetsmarknadsenheten erbjuder en meningsfull sysselsättning för personer som står utanför ordinarie arbetsmarknad. Syftet är att stärka deltagarens möjlighet att komma in på ordinarie arbetsmarknad. Tillsyn av utegymmen hanteras av lokala idrottsföreningar.

Har du synpunkter kring utegymmen kontakta Valdemarsviks kommun på telefon 0123-191 00.