Slödjklubben

Gillar du att skapa? Är du mellan 7-13 år? Då är Slöjdklubben något för dig! Vi träffas varannan onsdag 15.00-16.30. Udda veckor håller vi till i Funkishuset, i samma lokaler som Musikskolan och Dansverksta’n. Jämna veckor finns vi i Gusums Folkets hus.

Gratis att vara med

Slöjdklubben är gratis, men du behöver anmäla dig till ansvarig pedagog Mika Liffner, mliffner@gmail.com eller 0706-737683

För barn mellan 7-13 år

Slöjdklubben är Hemslöjdens barnverksamhet och finns på en mängd olika platser runt om i landet. Verksamheten vänder sig till barn som är mellan 7 och 13 år och bygger på en pedagogik där barn får möjligheten att upptäcka slöjdens material och verktyg och utveckla sin egen förmåga att skapa med händerna.

Att slöjda är ett sätt att lära sig behärska sin kropp, förstå att man kan göra själv, lösa problem och göra det man vill. Parametrar som enligt våra erfarenheter stärker självförtroendet för alla deltagare.

Pedagogik som syftar till problemlösande och lärande

Pedagogiken i Slöjdklubben bygger på traderandet, det vill säga att man härmar. För små barn ligger härmandet nära sättet de lär sig saker på. För äldre barn ger härmandet utrymme för koncentration, att vara i nuet och samtidigt känna in hur ett material beter sig och hur ett verktyg fungerar. Pedagogiken gör att orden blir överflödiga och deltagarna får en känsla av att de faktiskt lärt sig själv! Problemlösning är en central del i allt slöjdande och det stimulerar hjärnans utveckling.

I Slöjdklubben är tillvägagångssättet och processen mer betydelsefull än det färdiga resultatet. Andra viktiga delar är att sätta ord på det man gör och att samlas kring en gemensam berättelse för att låta fantasin flöda.

Handledarna i Slöjdklubben har alla gått en barn- och olycksfallsutbildning och vid ett antal kurstillfällen blivit utbildade i den speciella pedagogiken.