Studie- och yrkesvägledning

All utbildning söker du genom vår studie- och yrkesvägledare. Ni gör en studieplanering tillsammans för att du på kortaste tid ska nå dina studiemål. Du får stöd i att ta dig till den utbildning och utbildningsform som passar dig och information om din studieekonomi.