InfoMentor grundskola och fritidshem

För dig som vårdnadshavare

Som vårdnadshavare kan du se ditt barns arbetsuppgifter/planeringar och följa kunskapsutvecklingen. Du kan anmäla sjukfrånvaro eller få meddelande om frånvaro. I systemet kan du även hitta kontaktuppgifter till pedagogisk personal samt boka utvecklingssamtal.

För dig som elev

Med InfoMentor får du koll på schema, skolans kalendarium, arbetsuppgifter och kunskapsmål. Du laddar ner appen Infomentor hub eller loggar in på en dator med de inloggningsuppgifter du fått från skolan.

Vad innehåller Infomentor?

Bedömningar – här visas elevens alla bedömningar.
Blogg – här kan både elev och vårdnadshavare läsa lärarens
inlägg och som elev kan du även kommentera inläggen.
Dokumentation – I denna box hittar du Portfolio – här syns de
filer som skolan sparat på eleven.
Fritidsschema – här kan vårdnadshavaren registrera, se och
ändra elevens tider samt lägga till en kommentar och även se
om lärare skrivit en kommentar.
Frånvaro – i denna box visas all frånvaro. Här kan vårdnadshavaren
rapportera om eleven är frånvarande idag eller i morgon.
Information – här visas de nyheter, filer och länkar som skolan
har publicerat.
Kalender – här finns skolans kalender med information om
exempelvis studiedagar, terminstider eller nationella prov.
Kontaktlista – här finns personal- och klasslistan med kontaktuppgifter och möjlighet att skicka e-post. Vårdnadshavaren kan själv ställa in vilka kontaktuppgifter som ska synas.
Planeringar – här syns de planeringar som eleven har tillgång till
och här samlar läraren all information till under-visningen.
Schema – här syns elevens schema och man kan enkelt välja
t ex vilken dag eller vecka man vill titta på.
Uppgifter – här visas elevens uppgifter och här kan eleven
kommunicera med sin lärare kring uppgifterna.
Utvecklingssamtal – denna box syns enbart för vårdnadshavaren och visas enbart när det finns bokningsbara tider för
utvecklingssamtal för eleven. När man har bokat en tid så visas
den direkt på startsidan. Det går även att gå in i boxen för att se,
ändra eller avboka en bokad tid.
Veckoplan – här finns en översikt över vad som händer vecka för
vecka med veckobrev, information och läxor.