Aktivitetsansvaret

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

Unga som omfattas

Kommunala aktivitetsansvaret omfattar unga under 20 år som:

  • har fullgjort sin skolplikt (eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de inte har skolplikt)
  • inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning
  • inte har en gymnasieexamen eller ett gymnasiesärskolebevis
  • inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan med godkänt resultat.

För fullföljd utbildning måste examensbevis finnas (studiebevis är inte tillräckligt).

Kommunens ansvar

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska:

  • hålla sig informerad om vilka som omfattas av ansvaret
  • vid behov bidra med insatser för att unga ska starta eller återuppta sina studier och fullfölja sin utbildning
  • dokumentera och föra register över de unga som omfattas
  • rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB.