Gymnasieutbildning

Alla ungdomar som har avslutat grundskolan eller grundsärskolan har rätt till en gymnasieutbildning. Det finns ett brett utbud av gymnasieutbildningar att välja på tack vare samverkan med andra kommuner och friskolor.

Gymnasieskolan har tre olika typer av program:

  1. Nationella program (pågår under tre år)
  2. Introduktionsprogram (för elever som inte är behöriga till ett nationellt program)
  3. Särskilda varianter av utbildningar t.ex. riksrekryterande utbildningar och nationellt godkända idrottsutbildningar.

Gymnasiesärskolan har tre olika typer av program:

  1. Yrkesinriktade nationella program (pågår under fyra år)
  2. Individuella program (för elever som behöver läsa ämnesområden istället för ämnen)
  3. Särskilda varianter av utbildningar t.ex. riksrekryterande utbildningar och nationellt godkända idrottsutbildningar

Alla dessa typer av program är möjliga att välja för elever som är folkbokförda i Valdemarsvik. Din ansökan till gymnasieskolan kan du göra via e-tjänst.

Den gymnasieskola som bedrivs i Valdemarsvik är lärlingsutbildning inom industri, bygg och fordon, med Söderköpings kommun som huvudman. Lärlingsutbildningen är belägen i Funkishuset, centralt i Valdemarsvik.

Bidrag

Du som läser på gymnasieskolan och är mellan 16 och 20 år har rätt till studiebidrag via CSN. För att göra det möjligt för dig som har lång resväg att studera på gymnasiet finns möjlighet att söka inackorderingstillägg eller resebidrag. Om du studerar på en fristående gymnasieskola eller folkhögskola kan du söka inackorderingstillägg via CSN.