Sörbyskolan

Under vårt motto: Hela barnet – hela dagen, arbetar vi med barnet och lärande i fokus. Arbetet utgår från de tre ledorden: kunskap, utveckling och trivsel, KUT.

Sörbyskolan kännetecknas av våra fina elever, relativt små klasser, kompetent och behörig personal och ändamålsenliga lokaler. Dessutom ligger skolan ”mitt på åkern” med böljande fält omkring och skogen inpå knuten. Skolgården är spännande och inbjuder till lek, aktivitet och rörelse.

Vi är en skola för alla. Här arbetar vi för att se våra elever varje dag, hela dagen och möta dem där de befinner sig. Vi erbjuder eleverna en trygg miljö och varierad undervisning med ett aktivt arbete för att var och en ska känna sig nyfiken och utmanad. Sörbyskolan är en skola från förskoleklass till årskurs tre. En stor del av våra elever är nyanlända och berikar vår skola på ett fantastiskt sätt. Studiehandledning och modersmålsundervisning finns där det behövs.

Vi har 170 elever på skolan och ett fritidshem där de flesta elever spenderar sina eftermiddagar. Grundskollärare, förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare, speciallärare, studiehandledare och resurspedagoger arbetar tätt tillsammans, hela tiden med lärandet i fokus. Flexibilitet, samsyn och ett lösningsfokuserat arbetssätt beskriver deras arbete på ett rättvist sätt.

Du som vårdnadshavare lämnar ifrån dig det käraste du har till oss. Det är ett stort och viktigt uppdrag vi tar på oss och vi vill göra allt för att ditt barn ska trivas. Trivsel kan man skapa på många olika sätt och det börjar i att det finns trygga vuxna. Vuxna som finns där, lyssnar, utmanar… Det är också viktigt att eleverna får vara med och påverka då det leder till trivsel och dessutom motivation för lärande.

Vi vill att ni föräldrar ska känna er delaktiga. Kom till skolan och var med några timmar, prata med personalen när du hämtar eller lämnar, delta i våra föräldrakvällar, ring oss. Oavsett om du är nöjd med allt, har frågor eller t.o.m. är missnöjd med något, vill vi att du kommer direkt till oss. Vi gör vårt yttersta för att ditt barn ska trivas och lära sig massor.

”När jag som rektor går omkring på skolan och när jag pratar med elever och pedagoger slås jag av upplevelsen att det i våra klasser råder arbetsro och att trivseln är stor bland både elever och personal.

Sörbyskolan