Ringarums förskola

Ringarums förskola ligger mitt i samhället i Ringarum, intill kyrkan och Ringarums skola. Förskolan består av en byggnad med två avdelningar samt en byggnad med en avdelning bredvid skolan och skolgården. Här finns närhet till skogen och grönområden.

På förskolan bygger lärandet på leken, där lek och lärande går hand i hand. Med utgångspunkt från förskolans läroplan vill vi på Ringarums förskola utifrån barnens intressen och erfarenheter stimulera lärandet hos barnen genom att fånga ögonblick i vardagen och i leken. Vi ska utgå från barnens intressen och erfarenhet och bygga vidare på den. Samtidigt ska vi också undervisa och inspirera barnen med andra saker som de kanske inte tänker på. Nya intryck, nytt material. Det är en spännande del med förskolan.

Här får barnen utveckla sitt sociala samspel tillsammans. Värdegrunden, hur man är mot varandra och att vara en bra kompis, är viktig. De får också arbeta med livskunskap, känslor och vardagssituationer. Under dagen får barnen både leka alla tillsammans men också dela in sig i mindre grupper. Det ger möjlighet att fånga upp det som händer här och nu, att använda vardagliga situationer som barnen kan samtala om och tänka kring tillsammans med oss vuxna.

För att skapa delaktighet hos barn och föräldrar finns det ett barnråd, här får de berätta vad de tycker är bra eller dåligt med förskolan och också vad de vill göra mer av. Föräldrar får också varje år uttrycka vad de tycker om verksamheten via föräldraenkäter. Det är viktigt att lyssna på föräldrarna som känner sitt barn, för att vi som är pedagoger ska lyckas med det som är vår uppgift – det pedagogiska uppdraget.