Höstterminen 2020

Tisdag den 18 augusti – tisdag den 22 december

Vårterminen 2021

Fredag den 8 januari – fredag den 11 juni

Lovdagar

201026 – 201030 Höstlov
210222 – 210226 Sportlov
210406 – 210409 Påsklov
210514 Klämdag (i samband med Kristi Himmelsfärd)

Studiedagar

201005 – 201006
210108
210311 – 210312

Utvärderings och analys dag

210512 (Ledig dag för eleverna)

Förskolornas och fritidshemmens kompetensutvecklingsdagar

200817
201005
210107
210614

De dagar verksamheten har planerings/kompetensutvecklingsdagar kan barnen/barnet erbjudas plats i annan verksamhet. Ni anmäler behov av barnomsorg dessa dagar skriftligt till personalen i så god tid som möjligt, men minst 1 månad innan respektive planerings/kompetensutvecklingsdag.