Gryts förskola

På Gryts förskola finns en avdelning med barn i åldrarna 1-5 år. Pedagoger ansvarar för olika aktiviteter i verksamheten, där barnen kan bli uppdelade i olika åldersgrupper. Grupperna är flexibla och barnen kan själva flytta sig mellan grupperna efter behov. I grupperna kan man fokusera på saker som matematik, språk, teknik eller natur.

Förskolan ligger mitt i Gryts samhälle och har närhet till naturen . Besök görs regelbundet i närområde och skog och barnen får möjlighet att leka med det som finns i naturen. Här kan man ge sig ut på olika äventyr för att upptäcka och undersöka. Förskolan har ett nära samarbete med Åldersro, ett boende för äldre, som är väldigt uppskattat. Vi besöker varandra, har gemensamt midsommarfirande eller bara hälsar när vi går förbi. Det är värdefulla stunder som ger massa energi.

På förskolan ska alla vara med och få blir hörda och sedda. Barnen får prova på att göra saker på egen hand men också att hjälpa varandra. Vi lyssnar på barnens intressen och vad de själva vill göra, som att en dag ska handla om deras gosedjur. Barnen är dukvärdar där de får vara ansvariga för att bjuda in sina kompisar till bords, men också skriva dagens matsedel.

Utvecklingssamtal och inskolningssamtal är viktigt för att prata om barnens utveckling, exempelvis pratar pedagoger om barnens första tid på förskolan och tar upp sådant som föräldrar och barn tycker är viktigt.

På Gryts förskola har vi fördelen med den lilla förskolans närhet och vi har även ett utbyte med andra pedagoger tack vare samarbete med andra förskolor i Valdemarsviks kommun. Vi för pedagogiska diskussioner och utvecklar verksamheterna tillsammans, vilket är spännande och roligt.