Sörby förskola

Sörby Förskola har fem avdelningar med 1-5 års perspektiv. På det sättet kan barnen lära av varandra, vara förebilder både i lärandet och i att utveckla och underhålla den empatiska förmågan.

Förskolan har ett tydligt uppdrag i att ge omsorg samt främja utveckling och lärande.  Läroplanen i förskolan är det som styr vårt arbete. Där är det ett större fokus på lärande, vilket är väldigt spännande. Barn har en stor kapacitet att lära sig i den ålder då de är på förskolan. Vi ser leken som ett sätt för barn att befästa kunskap och att använda sin tid på ett kreativt sätt. Förskolepedagogikens fantastiska värld är den tvärvetenskapliga. Vi tror att det är bra för barn att förstå saker i sitt sammanhang, hur saker hänger ihop. Det gör att barnen kan bli trygga och gå långt i sitt lärande.

Barnen ska ha inflytande, vi ska lyssna på hur de tänker och vi ska ta hänsyn till dem. Lägger vi ihop det med vuxnas erfarenhet och kunskap och att man har respekt för varandra så blir verksamheten bra. Vi har läromedel som vi följer som är en inspiration till värdegrundsarbetet som vi kallar livskunskap.

Förskolan har fantastiska lärmiljöer i närområdet, vilket ger barnen goda pedagogiska möjligheter att koppla samman sitt lärande med att upptäcka fenomen ute i naturen.

På Sörby förskola möter man välutbildade pedagoger som är ambitiösa och engagerade i sitt arbete. Vi ser att du som  förälder också är viktig för förskolan. Vi tror att alla föräldrar har en ambition och en vilja att vara delaktiga. Här vill vi att alla föräldrar ska vara med.