Musikskolan

På Musikskolan kan undervisningen ske både enskilt och/eller i grupp. Du har minst 26 stycken speltillfällen per läsår. Det är kostnadsfritt att spela med oss i “Orkester 1” och “Orkester 2”.

Musikskolan lånar inledningsvis ut instrument gratis till eleverna. Kostnader i musikskolan tillkommer ibland vid exempelvis inköp av studiematerial.

Musiklärare och instrument

Lars-Peter Ericsson, Roland Engdahl, Magnus Larsson, Jerry Rolf, Stefan Rolf, Kajsa Norrby, Maria Rolf. Välkomna till musikskolan!