Gusums förskola

Gusums förskola

Välkommen till oss!

Gusums förskola består av 3 avdelningar. Förskolans arbetssätt präglas av “Lekens betydelse” och erbjuder varje dag aktiviteter både inne och ute. Förskolan ligger bredvid Gusums skola och har närhet till grönområden och skogen.

Med utgångspunkt från förskolans läroplan arbetar man utifrån barnens intressen och erfarenheter. Att ha ett stimulerade lärande hos barnen genom att fånga ögonblick i vardagen och i leken. Samtidigt ska vi också undervisa och inspirera barnen med andra saker som de kanske inte tänker på. Nya intryck, nytt material. Det är en spännande del med förskolan.

Barnens språkutveckling är viktig. På förskolorna finns sagoböcker att låna med sig hem i en bokpåse, en service till hemmet eftersom ni är en stor del i att utveckla barnens språk.

Det är viktigt att lyssna på föräldrarna som känner sitt barn, för att vi som är pedagoger ska lyckas med det som är vår uppgift – det pedagogiska uppdraget.

Dagbarnvårdare (Pedagogisk omsorg)

Gusums pedagogiska omsorg utgörs av en dagbarnvårdare. Här erbjuds lek och aktiviteter, ute som inne, i hemmamiljö. Samarbetet med förskolan är kontinuerligt. För mer information om verksamhetens innehåll är du välkommen att ta kontakt med rektorn.