Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Stöd & Omsorg / Stöd- och omsorg / Sekretesslagen

Sekretesslagen

Bestämmelsen om tystnadsplikt och sekretess finns i Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 och är till för att skydda din personliga integritet.

 

För vem gäller tystnadsplikt?

Alla som arbetar, praktiserar eller har uppdrag inom vård- och omsorg samt inom den kommunala hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Sekretesslagen gäller all personal som arbetar inom vård- och omsorg. Inte bara vårdpersonal, utan även administrativ personal, socialsekreterare, tolkar, lokalvårdare, elever och förtroendevalda. Tystnadsplikten gäller även när någon slutat sin tjänst inom vård- och omsorg.

Vad innebär tystnadsplikt och sekretess?

Tystnadsplikt innebär att man varken i ord, handling eller skriftligen får informera om något som rör dina personliga förhållanden. Det gäller uppgifter om hälsotillstånd, familjesituation, utbildning, yrkesverksamhet, ekonomi samt uppgifter om adresser och telefonnummer. Sekretessen gäller alla muntliga och skriftliga personuppgifter, oavsett om de finns på papper, i en dator eller på  något annat sätt.

Vad kan hända?

Upplever du att någon har brutit mot offentlighet- och sekretsslagen kontakta ansvarig chef. Brott mot tystnadsplikten och sekretessen kan få arbetsrättsliga följder samt kan ge böter eller fängelse.

Sidan uppdaterad den 11 juni 2014 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: