Renhållning i skärgården

Runt om i vår vackra skärgård finns sophus, så kallade sopmajor som är avsedda för det rörliga frilufts- och båtlivet.  Sopmajorna innehåller ett dass och ett litet soprum.

Sopmajorna öppnar i början av maj och håller öppet till slutet av september

Här finns våra sopmajor: