Renhållning i skärgården

Runt om i vår vackra skärgård finns 31 sophus, så kallade sopmajor som är avsedda för det rörliga frilufts- och båtlivet.  Sopmajorna innehåller ett dass och ett litet soprum. Sopmajorna öppnar i början av maj och håller öppet till slutet av september

Här finns våra sopmajor:

Sopmajor – Norra skärgården

Sopmajornas placering i norra skärgården

Sopmajor – Södra skärgården

Sopmajornas placering i södra skärgården