Lantbruksskrot och -plast

  • Lantbruksskrot kan utan kostnad lämnas på Valdemarsviks Återvinningscentral.
  • Lantbruksplast från bl a ensilage hanteras av Svensk Ensilageplast retur AB (SvepRetur). SvepRetur är ett branschägt materialbolag som utan vinstintresse ansvarar för insamling av denna plast och ser till att den går till återvinning.

SvepRetur