EU-projekt: Sophantering på öar – IORS

Valdemarviks kommun driver ett pilotprojekt (Innovativ och Rationell Sophantering i skärgård: IORS) som ska ta fram och testa ett nytt sätt att hantera sopor på öar utan fast vägförbindelse. Syftet med projektet är att modernisera och miljöanpassa sophanteringen för öar utan fast vägförbindelse, stärka det lokala näringslivet samt bidra till en levande skärgård. Det ska bidra till en ren och levande skärgård och gynna lokal ekonomi

  • Befintligt sophanteringssystem innebär manuella lyft och låg återvinningsgrad. Med det nya systemet ska soporna kunna hämtas med kran från båt och alla fraktioner sorteras upp ( dvs tidningar, papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas samt restavfall inklusive matavfall i gröna påsen)
  • Återvinningsstationen kommer placeras på en specialbyggd flytbrygga norr om gästhamnen på Harstena, och var lätt åtkomlig från land via gästbryggan och från vatten.
  • Flytbryggelösningen och dess sophanteringslösning samt logistiken är helt nya och testas för första gången i detta pilotprojekt.
  • Stationen ska tas i bruk sommaren 2020, till en början med begränsad funktion för att säkerställa lösningen successivt.
  • Projektet pågår 2019 fram till och med 2021.
  • Projektet är ett Leader Kustlandet-projekt, och är på totalt 2 014 000 kr, varav 700 000 kr är kommunal medfinansiering där Valdemarsvik står för huvuddelen.
  • Stationen kommer efter projekten finnas kvar på Harstena, förutsatt att det fungerar som tänkt.
  • Efter projektet kommer förhoppningsvis andra öar runt om i Östersjön kunna sköta sophanteringen på liknande sätt, med erfarenhet och framtagna lösningar från IORS.