BACES – Baltic Archipelago and Island Centres/ Central Basic Interregional Program 2000-2013

BACES är ett samverkansprojekt i Östersjö-regionen, där Fyrudden/Ekön ingår.

Målsättningen är att stödja den regionala tillväxten i utpekade områden. Projektet leder till möjligheter att genomföra insatser för att förbättra tillgänglighet och information om skärgården, utveckla förutsättningarna för skärgårdsbefolkningen att försörja sig, öka miljömedvetandet och skapa en hållbar turism i området.

Projektet Gryt-Fyrudden-Ekön syftar till att skapa en långsiktig plan för områdets utveckling med utgångspunkt från tillgänglighet, näringslivets utveckling och miljön. Skärgårdsutveckling bedrivs också av byutvecklingsgrupper och i form av Leader-projekt.