Skärgårdsrådet

Kommunen deltar även i skärgårdsrådet som är ett forum för ömsesidig information och samverkan kring skärgårdsfrågor. Här finns företrädare för skärgårdsbefolkningen, skärgårdskommunerna i Östergötland och norra Kalmar, Länsstyrelserna i Östergötland och Kalmar län samt Region Östergötland och Regionförbundet Kalmar.

Skärgårdsrådets arbete utgår från visionen ”En levande skärgård”. Målsättningen är en skärgård med en yrkesverksam och växande åretruntboende befolkning. Till skärgården räknas såväl öar som fastland där natur, kultur och produktionsmönster är präglat av havet.